دنیای من ....


کاش که من رنگ آبی فیروزه ای بودم...

چه بی تابانه بی تابه تب تو چه بی رحمانه بی رحمی تو بی رحم...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت

ثبت نام دکترا و دلخوری مستر :(

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت

اندر احوالات این چند روز

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت

ویلای رعنا اینا و کلی خوش گذرونی...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت

شنبه ی خیلی پر کار :(

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان