دنیای من ....


کاش که من رنگ آبی فیروزه ای بودم...

روز عشق و سرکار و تنهایی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت

دیدار بعد از دو هفته

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت

مثل نت های پیانو...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت

یک روز بعد از تعطیلی برف و سر کار...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت

مثل یه سمفونی آرامش بخش باش واسم...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت

دیدار دوست داشتنی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت

مادر زود خوب شو...تو همه ی زندگی منی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
لی لی پوت
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان